Adresgegevens

Wijkmans Schildersbedrijf B.V.

de Coubertinlaan 2

5143 AB Waalwijk

 

Tel. 0416-333202

Mail. info@wijkmans.eu

 

 

Laat ons u bellen!

Veel voorkomende vragen en antwoorden:

 

Blaasjes op verf

 

 

Op enkele kozijnen welke onlangs aan de buitenzijde zijn geschilderd komen blaasjes voor. Wat is hiervan de oorzaak?
 

Blaarvorming bij pas uitgevoerd schilderwerk komt regelmatig voor bij grofporige houtsoorten. Dit is onafhankelijk van het merk verf. Vooral alkyds en met name hoogglans en trager drogende producten zijn hiervoor gevoelig. Bij donker dekkend schilderwerk kan de zonbelasting nog eens een extra nadelige invloed hebben.
In het bijzonder bij het schilderen van meranti, maar ook bij bijvoorbeeld merbau kunnen blaasjes ontstaan. Oorzaak is de aanwezigheid van lucht in het hout. Ook bij wormgaatjes kunnen zich kleine blaren manifesteren.
Als lucht niet uit de ondergrond kan ontsnappen en opgesloten raakt onder de pas aangebrachte verffilm en de lucht wordt vervolgens warm, dan zal deze lucht gaan uitzetten en zullen luchtbelletjes (luchtblaren) ontstaan. Wat daarom altijd moet worden voorkomen, is dat er wordt geschilderd in de volle zon of voor de zon uit! De zon zal namelijk een snelle oppervlaktedroging geven en daardoor zal ingesloten lucht niet meer de kans krijgen om te ontsnappen. Het beste is daarom bij zonnig weer achter de zon aan te schilderen, zeker bij grofporig hout.
Niet alleen tijdens het aanbrengen van verf bij warme, zomerse dagen kunnen zich problemen manifesteren ten aanzien van blaarvorming, ook bij minder warm weer kan dit het geval zijn. Bij een vlotte weersomslag kunnen dan ook warmteblaren ontstaan.
In sommige gevallen kunnen dergelijke blaren, na het wegvallen van de druk, wegtrekken en kan de verffilm zich (min of meer vacuüm) vastzetten op de ondergrond. Helaas blijven ze echter vaak zichtbaar. Esthetisch zijn de blaren niet fraai. Advies is, daar waar de blaren voorkomen, na voldoende droogtijd licht schuren en overschilderen.

 

Zwarte strepen in nieuw schilderwerk

 

Op enkele kozijnen komen zwarte strepen voor in nieuw buitenschilderwerk. Hoe kan ik dit voorkomen of deze verwijderen?
 

De oorzaak hiervan is atmosferische vervuiling. Deze kan op screens, roosters, maar vooral op het glas zitten. De lekstrepen ontstaan doordat regenwater met vuil over het schilderwerk loopt en vervolgens indroogt. Het vuil dringt hierbij in de poriën van de verflaag. Vooral een verse alkyd verflaag op onderdorpels is hiervoor gevoelig.


Dit is ongeacht het merk product. Hoogglans producten zijn er over het algemeen gevoeliger voor dan halfglanzende producten. Oorzaak is de trage doordroging van alkyds, met name bij lagere temperaturen. De eerste dagen is de verf wel droog, maar relatief zacht en daarmee gevoelig voor vuil, dat als het ware aan het bindmiddel in de verf kleeft en hierop indroogt. Dergelijke vervuiling is dan ook lastig zonder schade te verwijderen.
Het glas wassen en daarna schilderen, of na het schilderen het glas regelmatig wassen is een goede oplossing. Lekstrepen kunnen in sommige gevallen verwijderd worden met een reinigingsmiddel.

 

Kwasten schoonmaken

 

Mag ik kwasten en rollers die zijn gebruikt voor waterafdunbare verven onder de kraan schoonmaken?
 

Als u met een schildersklus bezig bent kunt u tijdens een pauze kwasten en rollers luchtdicht in folie of in een plastic zak rollen, of kan de kwast in water of in een bus met een bodem verf worden weggezet.
Bij watergedragen verf de kwast of roller niet schoonspoelen onder de kraan, maar in een bus water schoonmaken en het verontreinigde water laten bezinken, vervolgens afgieten en het residu laten indrogen en droog afvoeren, of het verontreinigde water inleveren bij de milieustraat.
 

Vergelende verf

 

Klopt het dat de huidige alkydverf  bij gebruik binnen sneller vergeelt dan die van vroeger?
 

Vooral alkydharsverven zijn gevoelig voor vergeling. Deze vergeling wordt veroorzaakt door het bindmiddel. De vergeling ontstaat tijdens de droging en doorharding van de verf. De opname van zuurstof (oxidatieve droging) levert een reactieproduct op, dat kleurdragende groepen bevat. Vergeling is hiervan het gevolg. Onder invloed van daglicht vallen deze kleurdragende groepen weer uiteen. Dit verklaart waarom de vergeling veel minder snel in een verlichte omgeving zichtbaar wordt dan in donkere ruimten.

Voor binnen mag de professional alleen nog maar watergedragen verven gebruiken.
Verfproducten op basis van watergedragen acrylaatdispersie zijn minder gevoelig voor vergeling.

 

Naad tussen kozijn en gevel

 

Tussen het gevelmetselwerk en de platte kant van het kozijn brokkelt de verf soms af. Kan ik de naad tussen kozijn en metselwerk afkitten?
 

Het afkitten van een kozijn aan de buitenkant wordt ten stelligste afgeraden. Vocht dat mogelijk in het kozijn komt, kan dan niet meer ontwijken. Rondom afkitten van kozijnen is alleen binnen zinvol, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van kieren. Verfschade en soms houtaantasting aan kozijnen door onvoldoende behandelde omkanten van kozijnen komt meestal alleen voor ter plaatse van de onderdorpel en incidenteel ter plaatse van randstijlen. Bij onderdorpels is er verftechnisch geen oplossing.
Regelmatig het schilderwerk bijwerken is een mogelijkheid.
 

Kleurverschil in glas

 

Wij hebben in woningen isolatieglas laten plaatsen en nu is er een kleurverschil waarneembaar tussen het glas. Vooral waar effen of witte vitrages hangen, is dit duidelijk zichtbaar.
 

De kans op kleurverschillen van glas is het grootst wanneer verschillende soorten glas worden toegepast. Als bijvoorbeeld bij het zijraam van een voordeurkozijn glas wordt geplaatst moet dit in het onderste zijlicht, volgens de norm NPR 3569, veiligheidsglas zijn en in het bovenste zijlicht mag gewoon isolatieglas worden geplaatst. Hierdoor kan er kleurverschil ontstaan.

Ook kan er kleurverschil ontstaan wanneer isolatieglas wordt vervangen. Oud isolatieglas is anders dan nieuw HR++ isolatieglas. Dit verschil kan ook tot uiting komen in kleur. Vaak valt het niet op of is het verschil minimaal. Volgens de huidige inzichten moeten wij in dit opzicht iets minder kritisch worden.

 

Condens aan binnenzijde glas

 

Mijn beglazing is aan de binnenzijde beslagen, wat doe ik hiertegen?

 

Als er zich condens bevindt binnenin het isolatieglas, tussen de ruiten, is de glaseenheid lek.
Het isolatieglas zal in dit geval moeten worden vervangen.
Als dit gebeurt binnen 10 jaar na het plaatsen zit er mogelijk nog fabrieksgarantie op.

Condensvorming op isolatieglas aan de binnenzijde van de woning is mogelijk, dit houdt verband met de relatieve vochtigheid van de ruimte waar het glas is geplaatst.
Vaak is de relatieve vochtigheid hoog in badkamers en keukens alsook in slaapkamers, en is het glasoppervlak het koudste vlak is in de ruimte, waardoor het risico op condensatie hoger zal zijn. Er is dan geen sprake van een defect in het isolatieglas.

De condensvorming kan worden verminderd door voldoende te ventileren in de ruimte.
Ook met een superisolerende dubbele beglazing (HR++) kan dit condensatieverschijnsel worden beperkt. Zonder voldoende ventilatie is dan echter het risico, dat op een andere (koudere) plek het vocht gaat condenseren, dit kan bijvoorbeeld zijn op de buitenmuur of het plafond.

 

Condensvorming op HR isolatieglas

 

In het voorjaar en najaar krijg ik condensvorming aan de buitenzijde op HR isolatieglas.
Betekent dit dat het glas niet goed is?
 

Het kan het in bepaalde situaties gebeuren, dat zich op HR isolatieglas condensvorming aan de buitenzijde voordoet. Dit is een bewijs van de hoge isolatiewaarde van dit type beglazing.
Condensvorming aan de buitenzijde kan ontstaan bij een lage buitentemperatuur gecombineerd met een hoge relatieve luchtvochtigheid (met name in het voorjaar of najaar). Het verschijnsel is het grootst in de ochtenduren, de condens verdwijnt vanzelf zodra de buitentemperatuur hoger wordt en de luchtvochtigheid afneemt.
Deze condensvorming ontstaat niet door een fout in het product, maar is een gevolg van de zeer hoge warmte-isolatie van dit type beglazing (de buitenruit wordt niet van binnenuit opgewarmd, en neemt de buitentemperatuur aan). Condensvorming aan de buitenzijde komt maar in een beperkt aantal situaties voor, maar is helaas niet te voorkomen. Droogwrijven heeft geen enkele zin, zolang de buitentemperatuur laag blijft en de relatieve luchtvochtigheid buiten hoog is.
 

 

Faq end