Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. Wijkmans Schildersbedrijf houdt deze website zo actueel mogelijk, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen. 
 
Teksten en tarieven op de site
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie

Externe informatie
Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.